söndag, december 06, 2009

Om poängsättning

Visst är det underhållande att läsa om poäng på viner, men jag kan inte avgöra om ett vin ska ha 15 eller 15,5 poäng, så jag avstår. Poängsättning av viner gör anspråk på en objektivitet som jag inte riktigt tror på, och jag tycker att det ofta gör att man fokuserar på fel sak. Det kanske bara har med oerfarenhet att göra: jag har provat alldeles för få stora viner, så jag skulle inte veta var jag skulle placera ett +90-poängsvin.

Men visst är det en hjälp för minnet att veta om man tyckte bra om ett vin eller inte, så något slags omdöme är bra att ha. Jag kommer aldrig att förmå mig att sätta betyg på en 100- eller ens 20-poängsskala, utan nöjer mig med fyra steg:
++ mycket bra
+ bra
= godkänt
- underkänt
Ibland sätter jag ett betyg inom parentes, t.ex +(++), om jag tror att vinet kan utvecklas med lagring. Skalan är inte absolut utan inkluderar något slags uppfattning om kvalitet i förhållande till pris. Som synes en mycket enkel och synnerligen subjektiv skala, men den duger för mig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar